WEEKLY MENU (01 - 05/03)

#weekly #menu

Insalata thân gửi đến các bạn thông tin menu tuần từ 01/03 - 05/03.

English weekly menu below.


Thứ 2 :

Cơm gà kho măng - 411kcal

Salad thịt heo luộc - 430kcal


Thứ 3 :

Cơm bò bít tết - 520kcal

Salad cá hồi sốt teriyaki- 420 kcal


Thứ 4 :

Cơm thịt heo sốt cay - 502kcal

Salad gà sate - 445kcal


Thứ 5 :

Cơm đậu hũ sả tắc - 437 kcal

Salad ức vịt - 554 kcal


Thứ 6 :

Cơm tôm nướng paprika - 427kcal

Salad bò tẩm tiêu - 410kcal


Menu from March 1 - 5:

💚Monday

Braised chicken rice with bamboo shoots - 411kcal

Boiled pork salad - 430kcal


💚Tuesday:

Beef rice steak - 520kcal

Salmon teriyaki salad- 420 kcal


💚Wednesday:

Spicy pork rice - 502kcal

Chicken sate salad - 445kcal

💚Thursday:

Lemongrass tofu rice - 437 kcal

Duck breast salad - 554 kcal


💚Friday:

Rice with grilled shrimp paprika - 427kcal 

Pepper Beef Salad - 410kcal


 27 views0 comments