Đồ rê mi pha sol là si mê ănnn Ăn xanh phải nhớ Insalata🥬🥦